URLA KENT KONSEYİ ÇALIŞMA KOMİSYONLARI  

1 - Urla Çevre ve Kent Estetiği Komisyonu

2 - Urla Eğitim Komisyonu

3 - Urla Esnaf, Ticaret, Girişimcilik, Meslek Odaları ve Kooperatifçilik Komisyonu

4 - Urla'da Kültür ve Sanat Komisyonu

5 - Urla Tarım Komisyonu

6 - Urla Stk'ları Koordinasyon Komisyonu

7 - Urla Turizm ve Tanıtım Komisyonu

8 - Urla Tarihi Kent Belleği Komisyonu

9 - Urla Sağlık, Güvenlik ( Afet, Acil Durumlar ) Komisyonu

10 - Urla Kent Konseyi Danışma, Tanıtım, Kamu, Dış İlişkiler, Temsilcilik ve Hukuk Komisyonu